Koncentrirano dezinfekcijsko čistilo DIESIN HG, Ecolab

  • Opis

Koncentrirano tekoče sredstvo za dezinfekcijo površin.

• Izreden čistilni in dezinfekcijski učinek
• Sredstvo je del sistema Healthguard za čiščenje bolnišnic in domov za starejše
• Prijetnega vonja

Področje uporabe: Čiščenje in dezinfekcija vseh vodoodpornih površin ter opreme, npr. vrata, steklo, ploščice, umivalniki, straniščne školjke. Sredstvo je posebej primerno za čiščenje in dezinfekcijo v bolnišnicah, domovih za starejše, vrtcih, šolah in ostalih področjih, kjer je večja verjetnost okužb.

Pakiranje: 5 l kanister

H314 60x60H351 60x60H315 60x60H412 60x60

Opozorilna beseda: Nevarno.
Opozorila o nevarnosti:
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H351 - Sum povzročitve raka.
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

              
OSEBNA IZKAZNICA
INFORMACIJE SKRB ZA STRANKE KONTAKT SPLETNI PRIPOMOČKI
- MEDIA d.o.o.
- Prešernova ulica 56
- 9000 MURSKA SOBOTA
- SI95932402
- O podjetju
- Informacije o dostavi
- Politika piškotkov
- Izobraževanje
- Kontakt
- Tel.: 02/52-11-921
- Tel.: 02/52-81-202
- Fax: 02/53-00-209
- E-mail: info@media-ms.si
- Facebook
- Skype
- Lokacija
         
Zaradi nenehnih sprememb prodajnega programa na spletu nimamo predstavljenih vseh izdelkov. Prosimo, da nas pokličete, da vam ponudimo najprimernejši izdelek za vaše potrebe.